De sectoren en markten waarin wij actief zijn, zijn dynamisch en de ontwikkelingen daarbinnen brengen zowel kansen als bedreigingen met zich mee voor Meerlanden. Bij het realiseren van onze missie ‘Samen Sneller Circulair’, zien wij de volgende ontwikkelingen en uitdagingen voor de regio, voor Meerlanden en haar klanten.