hero title

We staan volop in verbinding met de buitenwereld. Inwoners, bedrijven, (aandeelhoudende) gemeenten, partners in de keten en sectortrends en ontwikkelingen hebben invloed op de manier waarop wij opereren. Daarom zijn wij voortdurend met onze stakeholders in gesprek én houden we onze markt in de gaten. Relevante ontwikkelingen vertalen we naar concrete strategische projecten en initiatieven om nu en in de toekomst van waarde te zijn.