De netto omzet is als volgt te splitsen:

Onder overige opbrengsten zijn opgenomen de inkomsten uit kringloopactiviteiten, sorteren en ontmantelen E-waste en overige werkzaamheden voor derden. De omzet wordt geheel in Nederland behaald.

 

Transacties met verbonden partijen
In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt Meerlanden Holding N.V. goederen en diensten van en aan verschillende verbonden partijen. Deze transacties worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden