De statutaire directie wordt gevormd door mevrouw drs. A.H.J.M.F. Kierkels. Mevrouw Kierkels is bestuurder sinds 1 november 2015. De bezoldiging van de bestuurder in het verslagjaar past binnen de kaders van het door de algemene vergadering van aandeelhouders op 3 juli 2015 vastgestelde beloningsbeleid. Met inachtneming van artikel 2:383 lid 1 BW blijft de vermelding bezoldiging bestuurder in de jaarrekening achterwege indien deze herleid kan worden tot een enkele natuurlijk persoon.

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen bedroeg over 2022 € 93 (2021: € 86.

 

Rijsenhout,
10 mei 2023

De Raad van Commissarissen
Dr. U. Kock, voorzitter

Het Bestuur
Drs. A.H.J.M.F. Kierkels

Mr. E.F. van Galen
Drs. Y.K. Poelman
Drs. W. Schreuder Goedheijt
Mr. J-P. Schaaij MBA