De voorziening toekomstige jubileumuitkeringen wordt berekend voor de toekomstige jubileumuitkeringen voor het personeel dat per 31 december in vaste dienst is. Bij de berekening wordt rekening gehouden met verwachte toekomstige CAO stijgingen. De voorziening betreft de contante waarde van deze toekomstige verplichtingen waarbij een rekenrente van 2,5% gehanteerd wordt. Van de voorzieningen is een bedrag van € 22 als langlopend (langer dan één jaar) aan te merken (2021: € 18).