De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft achtergestelde renteloze leningen verstrekt aan de volgende groepsmaatschappijen:

  • Compostering BV. Hoofdsom € 12.000 op 31-12-2017, met een looptijd van 12 jaar. De vordering bedraagt € 7.000 per 31 december 2022;
  • Afval Inzameling en Reiniging BV. Hoofdsom € 15.000 op 31-12-2017, met een looptijd van 5 jaar. De laatste aflossing heeft in 2022 plaatsgevonden;

Aflossing vindt plaats per jaar in gelijke termijnen. De in 2023 te ontvangen aflossingen zijn geherrubriceerd naar de kortlopende vorderingen.