De waardeverminderingen betreffen alleen de aanloopkosten die gemaakt zijn voor een tweetal projecten. Als gevolg van diverse onzekerheden bij de realisatie van deze projecten zijn de aanloopkosten op nihil gewaardeerd. Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar toelichting 38. Langlopende schulden.