hero title

Voorwoord

Ik was het al bijna vergeten, Corona. Toch kenden de eerste maanden van 2022 nog coronamaatregelen. Het officiële 25 jaar bestaan van Meerlanden, op maandag 17 januari, vierden we noodgedwongen online met onze medewerkers. Goed om bij dit prachtige moment met elkaar stil te staan, maar natuurlijk niet hoe we dat wilden.

De lente luidde ontmoetingen in. Fysiek weer bij elkaar komen en elkaar ontmoeten. Vanaf deze periode leek het dagelijks leven tot aan de zomer ook weer grotendeels ‘normaal’ te worden. Desondanks bleef de druk op onze mensen hoog. Vooral de zomer was voor veel collega's in de operatie pittig en we konden merken dat hier en daar de rek er echt wel uit was. Daarbij kenden wij net als veel andere sectoren in Nederland een grote uitdaging om voldoende medewerkers te vinden. Met op onderdelen krapte tot gevolg. Daarnaast lag het verzuim hoger dan voorafgaande jaren. De dienstverlening naar onze gemeenten en haar inwoners en naar bedrijven is daardoor op onderdelen niet geweest van wat men van ons gewend is.

Naast onze operationele uitdagingen, zagen we op het Europese vasteland iets verschrikkelijks gebeuren. Oorlog in Oekraïne. Ook in Nederland waren de effecten voelbaar. Stijgende prijzen zorgden voor extra druk op de betaalbaarheid van het leven. Dit leidde ertoe dat mensen, en dus ook onze medewerkers, zich zorgen maakten. Meerlanden had daarom ook op dit vlak het afgelopen jaar extra aandacht voor het welzijn van haar medewerkers.

De prijsstijgingen en schaarste van grondstoffen, materialen en brandstof hadden uiteraard ook effect op de organisatie.

Ondanks deze ingrijpende ontwikkelingen bleef Meerlanden op koers, op weg naar een inclusieve en circulaire regio. Met innovaties, investeringen en pilots zetten we continu stappen naar een mooie en duurzame leef- en werkomgeving. We zijn dan ook blij te zien dat verantwoord omgaan met beschikbare materialen en grondstoffen en hergebruik nog meer de norm wordt, ondersteund door nationale en Europese wetgeving zoals de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Ook de aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en inclusiviteit laat een stijgende lijn zien. Mede ingegeven doordat steeds meer bedrijven en instellingen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties omarmen. De Europese richtlijn om te rapporteren over de impact die je activiteiten hebben op mens en milieu dragen ook bij aan een betere leefomgeving voor onze bewoners. En dit sluit volledig aan bij onze visie en strategie.

Als spil in de materialen- en grondstoffenketen nemen we hierin graag het voortouw, samen met onze aandeelhouders en partners. Zo hebben we in Aalsmeer en in Haarlemmermeer (voor minicontainers) de systeemwijzigingen in inzameling (VANG) succesvol weten af te ronden, met inzet van onze JA!-campagne en grondstofcoaches. En zagen we de effecten van deze wijziging in 2021 in Diemen, Hillegom en delen van Haarlemmermeer afgelopen jaar terug in betere resultaten in afvalscheiding en in minder restafval. Met Noordwijk, waarvan we de dienstverlening in 2022 onder onze hoede kregen, zijn we de voorbereidingen gestart om ook hier het komende jaar VANG te implementeren.

De kwaliteit van de gescheiden reststromen wordt steeds belangrijker om ze zo waardevol mogelijk te benutten. Daarom zijn we ook gestart met de voorbereidingen op een verbeterde logistiek en overslag die hieraan in de toekomst bijdragen. En ben ik zo blij dat we van start kunnen met de bouw van onze nieuwe grondstoffenhal. We onderzoeken ook de bouw van een innovatieve verwerkingsfabriek voor luiers. En we zijn een pilot gestart met een toonaangevende producent van wasmachines om de e-waste sector meer circulair te maken.

Het financiële resultaat stond door voorgenoemde operationele uitdagingen, de gestegen brandstofkosten en de inflatie flink onder druk. Door onze grote diversiteit aan activiteiten hebben we deze extra kosten dit jaar weten op te vangen zonder deze door te belasten naar onze gemeenten.

25 jaar Meerlanden, we staan aan het begin. De ontwikkelingen op gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en energietransitie zullen de komende jaren in een stroomversnelling raken. Dit vraagt om een robuuste organisatie, financieel veerkrachtig, flexibel en toekomstgericht. Zo kunnen we sneller reageren in een veranderende omgeving. Samen met onze gemeenten, bewoners, bedrijven en samenwerkingspartners gaan we de stap voorwaarts aan.

Ik dank onze partners en relaties voor de samenwerking, het geduld en het oplossend vermogen het afgelopen jaar. Ondanks de turbulente tijd kijk ik optimistisch en met vertrouwen naar het komende jaar, waarin wij met elkaar telkens weer een stap vooruit zullen zetten naar een nog betere dienstverlening en een nog mooiere en duurzamere leefomgeving. Vandaag en morgen.

‘Samen Sneller Circulair’ Rijsenhout, 10 mei 2023

Angeline Kierkels
Algemeen directeur