Ons jubileumjaar hebben wij met verschillende evenementen gevierd:

Digitale opening
Op 17 januari bestonden we exact 25 jaar. Een mijlpaal die we ondanks de geldende coronamaatregelen niet voorbij konden laten gaan. Tijdens een gezamenlijk online moment hebben we de 25 jaar toch gevierd en vooruitgekeken op de geplande festiviteiten van “Meerlanden 25 jaar”. Een geslaagde opening van ons jubileumjaar!

Meerlanden Journaal
Aansluitend op deze digitale borrel introduceerden we het Meerlanden Journaal. Gedurende het jubileumjaar gaven we elke maand met een speciale uitzending een kijkje in onze keuken. En die van onze partners, met wie we samen iedere dag aan een mooie en duurzame morgen werken. Maar ook om campagnes voor het voetlicht te brengen en kijkers te inspireren met voorbeelden en tips om zelf ook bewuster te leven. Voor de eerste aflevering bracht onze algemeen directeur taarten rond bij de burgemeester en wethouders. Maar ook bij omwonenden, onze nieuwe collega's vanuit Noordwijk en een oud-commissaris.

Bedrijfsfeest
Uiteraard vierden we ook met onze eigen medewerkers, partners en vrijwilligers een mooi en gezellig feest ter ere van ons 25-jarig bestaan. Het organiserend comité pakte groots uit op het terrein van Taets in Zaandam.

Meerlandencongres
Woensdag 30 november sloten we de festiviteiten rondom ons 25-jarig jubileum af met een klein congres voor bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders van onze aandeelhoudende gemeenten, op Landgoed Groenendaal in Heemstede, in het hart van ons verzorgingsgebied. Twee interessante sprekers, Hilda Feenstra en Dick Swaab, daagden de aanwezigen uit om na te denken over een aantal ingrijpende transities die op ons afkomen: de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, de energietransitie en klimaatadaptatie en biodiversiteit. Lokale overheden en bedrijven krijgen daar hoe dan ook mee te maken en moeten daarop inspelen. Het congres stond onder de dynamische leiding van dagvoorzitter Nathan de Groot en werd door De Speld ludiek afgesloten.

Festival voor Hernieuwen
Van duurzaam je huis inrichten tot zelf grondstoffen uit een laptop halen. Van voetballen met bladblazers tot je vergapen aan grote wagens. En van papier scheppen tot een rondleiding in de Groene Energiefabriek. Het kon allemaal op het Festival voor Hernieuwen op 24 augustus. Tijdens deze bijzondere open dag ontmoetten naar schatting 1.700 bezoekers onze medewerkers, kregen ze een kijkje in onze voertuigen en namen we ze mee in de activiteiten van Meerlanden. Via een mooie mix van demo’s, theater, rondleidingen en workshops ontdekten onze bezoekers op een interactieve manier de wereld áchter de inzameling en verwerking van afval en de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Met het Festival voor Hernieuwen vierden we ons jubileum met bewoners én inspireerden wij hen om duurzamer en groener te leven.