Hiernaast zijn onze belangrijkste financiële cijfers weergegeven. Voor een compleet overzicht verwijzen wij naar onze jaarrekening in dit verslag

Financieel vermogen (bedragen x €1.000) 2022 2021
Omzet aanderden 83.390 78.668
EBITDA 8.615 10.759
In % van omzet 10,3 13,7
Resultaat na belastingen 534 2.599
In % van omzet 0,6 3,3
Netto rentedragende schuld 7.666 8.614
Gem. netto geïnvesteerd vermogen* 39.359 37.746
Balanstotaal 62.138 61.241
Eigen vermogen 33.276 31.265
Dividend* 893 1.565
Kengetallen 2022 2021
Solvabiliteit (in %)* 52,4 48,8
Liquiditeitsratio* 0,58 0,63
Rentabiliteit op eigen vermogen (in %) 1,6 8,7
Rentabiliteit op netto geïnvesteerd vermogen (in %) 1,4 6,9
Net Senior Debt*/EBITDA 1,0 0,9
Debt Service Coverage Ratio 2,3 3,0
Per aandeel (bedragen x €1) 2022 2021
Eigen vermogen 206,28 207,57
Resultaat na belastingen 3,38 18,06
Dividend 4,54 9,64

*Na verwerking voorstel winstdeling.