Het doel van het risicomanagement is niet het volledig uitsluiten van risico’s, maar het verkrijgen van inzicht en beheersing. De aard van de organisatie, met een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid, maakt dat Meerlanden in haar grondhouding risicomijdend is. Maar tegelijkertijd opereren wij in een complexe en dynamische omgeving en is innovatie een belangrijke doelstelling. Dit betekent dat Meerlanden strategische keuzes moet maken en daarbij bereid is op een beheerste wijze risico’s te aanvaarden.

Wij stellen uiteraard wel grenzen aan onze risicobereidheid. Zo mogen financiële risico’s niet de financiële weerbaarheid van de organisatie in gevaar brengen. De organisatie streeft te allen tijde een gezonde veiligheidsmarge na met betrekking tot haar belangrijkste financiële ratio’s.

Wij willen veiligheids- of gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk beperken. Protocollen, richtlijnen en werkafspraken borgen dit in een gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem dat erop gericht is vermijdbare risico’s uit te bannen. Maar volledig uitsluiten van risico’s in de bedrijfsvoering en dienstverlening is onmogelijk. Meerlanden is op vele manieren actief en dat gaat gepaard met het gecontroleerd nemen van risico’s.

Naleving van wet- en regelgeving is een uitgangspunt. Wij willen de risico’s van non-compliance uitbannen en accepteren geen afwijkingen op dit gebied. Integriteit is belangrijk en Meerlanden hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van integriteitskwesties zoals fraude, integriteitsschendingen en ongewenst gedrag. Samengevat ziet onze risicohouding er als volgt uit: