Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de onderneming en bestuurders en commissarissen wordt vermeden.

. De bestuurder en commissarissen doen jaarlijks opgave van hun hoofd- en nevenfuncties. In 2022 hebben naar beste weten geen transacties plaatsgevonden waarbij tegenstrijdige belangen speelden van de bestuurder of commissarissen.