Meerlanden is een door publieke aandeelhouders gehouden onderneming en voert een moderne governance, waarbij maatschappelijk ondernemerschap, transparantie en compliance centraal staan.

Wij passen de Nederlandse Corporate Governance Code vrijwillig toe. In verband met de aard en/of structuur van de onderneming zijn enkele onderdelen van de code niet van toepassing. Verder nemen wij de Wet normering topinkomens (WNT) in acht inzake de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector